Kronika, která žije

Svídnice: Živá kronika Svídnice

Projekt se zaměřil na rozvoj vztahů mezi starousedlíky, novousedlíky a chataři. Živá kronika se má skládat z výstavy nejlepších místních fotografií z let 2015-2016, pravidelných veřejných prezentací filmů a nahrávek ve staré škole i divadelních zpracování Živé kroniky studenty Budilovy divadelní školy za spolupráce občanů Svídnice. Cílem projektu bylo vytvořit Živou kroniku, na které se sousedé budou rádi podílet.

Projekt jsme podpořili částkou 75 000 Kč.