Kul.turista – kulturním turistou ve vlastním městě

Místo, kde žijeme Česká republika Jihočeský

Budějovice 2028 chtějí zrealizovat městský festival Kul.turista za účelem posílení identity jednotlivých čtvrtí a aktivizace obyvatel, ke zlepšení sousedského soužití a podpoře komunitního života. Festival poslouží i ke sběru podnětů pro další rozvoj a využití veřejného prostoru nebo místní infrastruktury. Do přípravy programu festivalu plánují zapojit nejen místní dobrovolníky z řad občanů města, ale i zástupce občanských iniciativ, institucí, lokálních organizací i místních podnikatelů. Ti se tak seznámí se s potřebami jednotlivých skupin obyvatel a specifik městských čtvrtí a mohou je promítnou do dalšího rozvoje města. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Budějovice 2028 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 9/2022
projekt byl podpořen částkou: 44 000 Kč

Sdílejte :