Kul.turista – kulturním turistou ve vlastním městě

Budějovice 2028 zrealizovali městský festival Kul.turista za účelem posílení identity jednotlivých čtvrtí a aktivizace obyvatel, ke zlepšení sousedského soužití a podpoře komunitního života. Festival posloužil i ke sběru podnětů pro další rozvoj a využití veřejného prostoru nebo místní infrastruktury. Do přípravy programu festivalu se zapojili nejen místní dobrovolníci z řad občanů města, ale i zástupce občanských iniciativ, institucí, lokálních organizací i místních podnikatelů.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Budějovice 2028 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj 
období realizace: 6/2022 – 9/2022
projekt byl podpořen částkou: 44 000 Kč