Skupina aktivních lidí, složená ze všech možných vrstev klatovské společnosti v současné době chystá kulturní centrum, které v Klatovech nemá obdoby! Jejich snahy se dají sepsat do 5 jednoduchých bodů:

  • Chtějí v Klatovech více pravidelných kvalitních akcí.
  • Chtějí, aby každý kdo má chuť se mohl v centru seberealizovat.
  • Chtějí minulostí nezatížený prostor, který bude propojovat generace.
  • Chtějí férové místo, které bude svým fungováním na Klatovsku dále pomáhat.
  • A rozhodně tím vším chtějí bavit sebe a své okolí!

Jak toho chtějí docílit?
V současnosti tvoří zatím nezapsaný spolek desítky lidí. Každý něco umí a může odborně pomoci. Nikdo si nebere za fyzickou práci ani korunu – všichni na projektu pracují bez nároku na honorář. Svou činností chtějí pravidelně přispívat k realizaci nejrůznějších koncertů, přednášek, workshopů, divadelních představení nebo diskusním a filmovým blokům.

falconclub.cz
facebook

realizátor: Martin Opatrný
místo: Klatovy, Plzeňský kraj
období realizace: 31. 5. 2018 – 31. 12. 2018
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč