Kunický les si zaslouží péči!

Členové spolku a další dobrovolníci všech generací se společně pustí do údržby a ochrany Kunického lesa a jeho okolí. Do těchto aktivit spadá úklid, odklízení starého a nebezpečného porostu, boj s kůrovcovou kalamitou,vysazování nových stromů, ale také umístění laviček. Cílem je vytvoření míst vhodných k odpočinku, relaxaci a setkávání sousedů – starousedlíků, nových obyvatel, nejmladších generací, ale i lidí ze zdejšího domova seniorů.

program: Živá komunita
realizátor: Spolek pro obnovu Kunického lesa z.s.
místo: Kunice – Vidovice, Středočeský kraj
období realizace: 7/2020 – 6/2020 
projekt byl podpořen částkou60 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.