KURZ ČESKÉHO JAZYKA pro děti i dospělé

KURZ ČESKÉHO JAZYKA pro děti i dospělé vedený dobrovolnickým uskupením z Ústí nad Labem probíhal již od začátku července v provizorní učebně (kurz navazoval na kurz pro dospělé, který probíhal od dubna do června na základní škole v Ústí nad Labem). Učebna byla místem setkání, motivace a inspirace pro všechny příchozí. V učebně probíhala především výuka českého jazyka pro dospělé, kteří chtějí v září složit zkoušku z jazyka A1/A2 (po složení zkoušky se mohou v ČR ucházet o zaměstnání ve svém oboru). V červenci se uskutečnila akce pro děti – hravá forma přípravy na vstup do školního roku 2022/2023. Prostor bude dále sloužit jako místo pro setkání s rodinou a přáteli, k uspořádání narozeninových oslav a jiných akcí. V učebně je knihovna a odpočinková zóna pro maminky, které mohou využít době lekcí pro děti. Po ukončení projektu  vybavení učebny slouží rodinám z Ukrajiny. Spolek plánuje dál pořádat společné promítání filmů a dokumentů (proto chtějí pořídit kvalitnější dataprojektor a ozvučení). Zakoupené školní potřeby se využijí i v dalším vzdělávání na ZŠ. Všechny aktivity, které od března 2022 probíhají, byly bezplatné a spolek je organizoval ve svém volném čase. Kurz i všechny další setkání byly a budou vždy zdarma. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Anna Jelačičová 
místo: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
období realizace: 18. července – 31. července 2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč