S Kyjovským šufánkem předávají tradiční recepty

Spolek Educante se dlouhodobě věnuje komunitní a dobrovolnické práci a svými aktivitami reaguje na zjištěné potřeby členů komunity. Projektem Kyjovský šufánek (v nářečí naběračka) chtěli rozšířit možnosti využití komunitního centra KoCKy, které Educante provozuje. Cílem bylo zařídit funkční kuchyň, která poslouží jako prostor pro organizování kurzů vaření. Kromě přípravy zdravých jídel a vedení ke zdravému životnímu stylu chtějí předávat dalším generacím i tradiční místní recepty. V listopadu 2019 slavnostně zahájili provoz.

realizátor: Educante, z.s.
místo: Kyjov
období realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč