Lavičky do krajiny

Členové spolku Aktivní Krhanice spolu s místními dobrovolníky usadili do krajiny 5 ks dubových laviček, které byly vyrobeny lokálně, místními se zkušenostmi s prací se dřevem. Lavičky stojí v krajině na místech, která byla vybrána na základě veřejné ankety mezi členy spolku, na Facebooku a webu spolku. Na podporu projektu spolek uspořádal také 1. ročník běžeckého závodu Krhanický kros, jehož trasa vedla právě místy vhodnými k umístění laviček. Věcné ceny věnovali místní podnikatelé (pekárna, mýdlárna, marmelády). Při společném křtu laviček proběhlo také ošetření ochranným nátěrem, umístění cedulek na lavičky a úklid okolí. Spolek v rámci projektu uspořádal i další akce pro veřejnost – přednášku Ovocné stromy v zahradách a krajině a seminář Řez ovocných dřevin. 

realizátor: Aktivní Krhanice, z.s. 
místo: Krhanice, Středočeský kraj
období realizace: 5/2021 – 5/2022 
projekt byl podpořen částkou: 33 332

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny