Nápad se zaměřuje na vytvoření prostoru pro setkávání širokého okruhu obyvatel napříč generacemi. Lidé ze spolku Petrklíč toho chtějí dosáhnout různými cestami, ať již formou komunitní zahrady, tak například společným rozšířením schopností a vzděláváním v rozličných uměleckých odvětvích. Tímto způsobem by spolek chtěl navodit tvůrčí atmosféru s aktivním zapojením všech zúčastněných. Do budoucna je v plánu nejen propojit současný provoz zaměřený na děti se staršími generacemi, ale hlavně vytvořit otevřenou komunitu, která by měla zájem o enviromentální a ekologickou problematiku a alternativní kulturní scénu.

V rámci projektu proběhlo široké spektrum aktivit pro nejrůznější účastníky, vybudovalo se a zkrášlilo  zázemí komunitního prostoru, které se tak stalo zajímavějším i pro náhodné kolemjdoucí. Podařila se realizovat celá řada uměleckých výstupů odborníků v naprosto netradičním prostředí borového lesa. Postupně vznikla také základna podporovatelů, kteří sami mají nadšení do dalších aktivit a zároveň se aktivně zapojují do dění kolem spolku.

http://www.spolek-petrklic.cz/
Facebook

realizátor: Petrklíč, z. s.
místo: Bzenec, Jihomoravský kraj
období realizace: 1. 1. 2018 – 30. 12. 2018
Projekt jsme podpořili částkou 48 500 Kč.