Letní intenzivní škola české konverzace

V MČ Suchdol žije přes 300 ukrajinských uprchlíků, zejména maminky s dětmi. ZŠ Mikoláše Alše otevřela tři adaptační třídy pro ukrajinské děti od 6 – 15 let, další děti také přímo integruje do jednotlivých tříd. V suchdolském komunitním centrum Půda probíhaly pravidelně kurzy českého jazyka a české konverzace pro dospělé zájemce organizované ve spolupráci samosprávy, neziskových organizací a dobrovolníků. Projekt Letní škola české konverzace navázal na kurzy češtiny a nabídl intenzivní konverzaci češtiny v tématech, které se během předchozích kurzů ukázaly pro účastníky zvlášť potřebné. Do letní intenzivní školy se přihlásilo 25 studentů a deset dětí. Od 15. srpna do 26. srpna se studenti věnovali učení českého jazyka. Začínalo se každý den gramatikou ( 1,5 hodiny) a poté 3 hodiny praktické konverzace. Každý den bylo jiné téma. Například pohovor u personalisty, registrace u doktora, komunikace na úřadech, volnočasové aktivity, nakupování, zápis děti do škol, či kroužků. Konverzaci se studenti učili formou divadla a scének, učili se i prakticky v terénu: nakupování v obchodech na závěrečný večer, restaurace (objednání jídla, pití), úřad (návštěva úřadu). Děti měly volnější program: výlety, kino, výtvarná výchova, vaření. Na závěr ženy uvařily a připravily občerstvení (boršč, šašlik a spoustu jiných tradičních jídel). Projekt uzavřel závěrečný večírek na Komunitní zahradě, kde také zahráli místní muzikanti. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Radana Polášková 
místo: Praha – Suchdol, Hlavní město Praha
období realizace: 15. srpna 2022 – 26. srpna 2022 
projekt byl podpořen částkou: 19 500 Kč