Letní škola pro Ukrajince

Sociální pracovníci spolku Neposeda poskytují ve spolupráci s 5 městskými částmi pomoc ukrajinským uprchlíkům už od března. Pracují s 25 rodinami, které zůstaly do dnešní doby v sociálních bytech v Praze – Běchovicích. Probíhá zde i výuka českého jazyka,  spolek také chce nabídnout zlepšení jazykové vybavenosti, proto proběhl intenzivní kurz v nízkoprahovém klubu Běcho. Zároveň dětem mohl dopřát také dva celodenní výlety i se svými rodinami. Díky projektu se tak mohli podívat do pražské Zoo a do Národního muzea. Na výletech si upevnili a rozšířili slovní zásobu, vyzkoušeli si řadu komunikačních situací a užili si jinak nedostupné aktivity. Velkou radost přinesly výlety i rodinám (rodičům a prarodičům), kteří by se sami do Zoo ani do Národního muzea nepodívali. Výlet do Národního muzea byl koncipován tak, aby se děti a jejich rodiny seznámily s centrem historickým centrem Prahy a s významem Národního muzea. Všechny děti absolvovaly kurz celý. Jazykový kurz probíhal za intenzivní podpory městské části Praha Běchovice, která zajistila vybavení na výuku. Zájem dětí a rodin v kurzu pokračovat podpořil spolek v tom dál organizovat jak výuku češtiny, tak pravidelné aktivity jako výlety za kulturními zážitky pro ukrajinské děti a jejich rodiny.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Neposeda, z.ú. 
místo: Běchovice, Hlavní město Praha
období realizace: 18. července 2022 –  30. srpna 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč