Libeňská spojka má šetrnější alternativy

Rychlé granty Česká republika Hlavní město Praha

Praha 8: Občané Libně požadují diskusi o severovýchodní části vnitřního městského okruhu

Magistrát hl. m. Prahy připravuje dostavbu severovýchodní části vnitřního městského okruhu. Dopravní řešení v podobě dálnice s tunely, nájezdovými a výjezdovými rampami, až 8 metrů vysokými protihlukovými stěnami atd., který MHMP preferuje pro oblast Pelc-Tyrolka – Povltavská – U Kříže a Libeňská spojka, by však naprosto zničilo městský rezidenční charakter Dolní Libně. Nevratně by poškodilo životní prostředí a veřejný prostor, zdevastovalo historickou zástavbu, negativně by ovlivnilo rozvoj lokality do budoucna. Přivedlo by do vltavské kotliny více aut, zplodin, hluku atd. při výstavbě i následném provozu. Skupina místních občanů chce informovat a mobilizovat veřejnost, upozornit na zbytečnost Libeňské spojky s jejími devastačními dopady. Cílem projektu podpořeného Rychlým grantem je otevřít dialog s politiky, úředníky, odborníky a veřejností o ohleduplnějších variantách dopravního řešení tak, aby tranzitní doprava nevedla obytnými a rekreačními zónami. Aktivní občané chtějí dosáhnout toho, aby diskuse vedla ke zpracování alternativních, případně i hledání nových řešení ve spolupráci s architekty a urbanisty.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

Sdílejte :