Lidé se postavili proti úložišti jaderného odpadu

Kraví Hora: Odborné vyjádření ve věci zařazení ploch pro skladování jaderného odpadu do Aktualizace č. 1 PÚR ČR

Spolek Nechceme úložiště Kraví Hora se v tomto projektu rozhodl upozornit na nesprávný postup státních orgánů při návrhu a veřejném projednání jedné z částí v jednání o výstavbě skladu jaderného odpadu, takzvané Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje (PÚR). Postup spolek považoval za netransparentní a nedostatečně odůvodněný. Z prostředků grantu si si sdružení nechalo vypracovat odborný posudek, který měl prověřit legislativní správnost postupu.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.