Lidé se postavili výstavbě sídliště v přírodě

Praha: Vymahatelnost práva v Milíčově

Místní sdružení se postavilo výstavbě obytného komplexu v přírodně cenné lokalitě, takzvané sídliště Milíčov. Za peníze z grantu si nechalo zpracovat odborný průzkum a právní podklady v rámci správních řízení.

Projekt byl podpořen částkou 14 000 Kč.

Web: http://hezkejm.sweb.cz/