Lidé z Kunratic na Frýdlantsku promění zemědělský brownfield v zázemí pro společenské akce 

Projekt vychází ze závěrů plánovací akce Na slovíčko soused, která proběhla v lednu 2023, a je důležitým krokem v obnově areálu uprostřed obce Kunratice. Tzv. Jednička je zemědělský brownfield v centru obce, který chce obec společně s místními dobrovolníky a dobrovolnicemi přeměnit v zázemí pro společenské a kulturní akce a postupně tak oživit centrum obce. Občané a občanky budou zapojení také do plánování dalšího využití a obnovy dalších objektů. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Obec Kunratice 
místo: Kunratice, Liberecký kraj 
období realizace: 6/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.