Literárně – filmové večery v ZŠ Rakovského v Praze 12 

V loňském školním roce škola uspořádala volnočasové a adaptační pobyty (školy v přírodě, kroužky a výjezdy třídy) a vybavila a založila knihovní koutky a výtisky v ukrajinském jazyce. Projektem budou dále podporovat vybavení třídních knihoven o novinky. Dále pak místní komunitu a kolektivy tříd, kde jsou integrování příchozí žáci uspořádáním literárně – filmových večerů. Představí zakoupené knižní novinky a filmové pořady (dostupné na www.jsns.cz). Akce je směřována i pro širší veřejnost. Pomocí lepšího vybavení chtějí zlepšit čtenářskou gramotnost. Konkrétní akce pak přispějí k lepšímu začlenění příchozích žáků do kolektivu a neformálnímu setkávání místní komunity. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:   Základní škola Rakovského 
místo: Praha 12, Hlavní město Praha
období realizace: 9/2023 – 2/2024 
projekt byl podpořen částkou  42 600 Kč