Litoměřické komunity na jednom místě 

Spolek K.R.A. Litoměřice si dal za cíl uspořádat “přehlídku” neziskových organizací a komunit, které fungují v Litoměřicích. Informovat veřejnost o jejich činnosti a zapojit ji do aktivit. Jejich snahou bylo dosáhnout propojení již fungujících komunit, a to tím, že se budou podílet na realizaci akce, pomáhat si, doplňovat se a seznámí se mezi sebou. Jejich vizí je, že zapojené organizace a komunity budou o sobě vědět a nadále spolu spolupracovat, plánovat a pomáhat si.  

realizátor: K.R.A. Litoměřice z.s.
místo: Litoměřice, Ústecký kraj 
období realizace: 9/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč