Sousedské slavnosti Pláničkovka 

Sousedské slavnosti Pláničkovka 2022 byly velmi úspěšné a setkaly se s pozitivní odezvou od účastníků. Lidé ocenili možnost společného setkání, aktivní účast na organizaci a pomoc při různých činnostech během akce. Zapojení ukrajinských rodin bylo vítáno, přičemž vzájemné poznávání a ochutnávání jídel přispělo k oživení setkání. Místní mají plány na tradici podobných akcí v následujících letech na Pláničkově ulici. Zapojení a přítomnost místních i ukrajinských účastníků posílily komunitní pouta a vytvořily příjemné prostředí pro vzájemné poznávání. Dobře zorganizovaná akce, originální hudba, oblíbené workshopy a rychlé řešení vzniklých problémů, jako byla horká počasí, přispěly k celkovému úspěchu a inspiraci pro obyvatele blízké lokality.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Vzájemné soužití, z.s.
místo: Ostrava, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 5/2022 –⁠ 11/2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč