Lužice – revitalizace lokality Ploštiny postižené tornádem 

Lokalita Ploštiny ležící v katastru obce byla kompletně zpustošena tornádem v červnu 2021. Zničeny byly letité stromy a vzrostlá zeleň, které jsou nenávratně ztraceny, lokalita pak dlouho nebyla průchodná. Záměrem bylo od počátku dát tomuto místu opět funkčnost a užitek. Po obnově má lokalita sloužit široké lužické veřejnosti jako místo k setkávání, volnočasovým aktivitám a relaxu. Současně se lokalita stane místem pro pořádání sportovních a společenských akcí v přírodním prostředí pro širokou veřejnost i spolky. Po tornádu se do úklidu zapojila lužická komunita a celá lokalita byla společnými silami uklizena od nalétaných polystyrénů, plastů, plechů, dřeva a ostatních odpadů. Studie a následný projekt, který vdechne lokalitě nový život, byl konzultován při veřejném projednání a připomínky veřejnosti byly následně zpracovány do projektu, proběhla výsadba stromů do nového komunitního ovocného sadu za účasti spolků a veřejnosti v roce 2022.. Celá lokalita je také součástí širšího přírodního pásu kolem obce –  hodonínské rybníky a rekreační areál Cihelna.

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Obec Lužice  
místo: Lužice u Hodonína, Jihomoravský kraj 
období realizace: 4/2023 – 6/2024 
projekt byl podpořen částkou: 2 000 000,-Kč