Manuál, jak pořádat akce ve veřejném prostoru

Praha: Snižování bariér ve veřejném prostoru

Probouzející se zájem občanů o pořádání lokálních akcí často naráží na nepřehledný proces vyřizování a komunikace s úřady. Sdružení Auto*Mat se proto v spolupráci s lidmi aktivními v nejrůznějších komunitách rozhodlo vytvořit manuál, který názorně popíše, jak při realizaci aktivit ve veřejném prostoru postupovat.

Homepage

Projekt jsme podpořili částkou 63 000 Kč.