Mapování historie a oprava křížů

Dolní Novosedly: Pamětní kříže znovu probuzené

V obci Dolní Novosedly se nachází celkem osm pamětních křížů různých podob. V první části projektu proběhne mapování historie křížů očima místních obyvatel a to u všech osmi křížů. Druhá část projektu zahrnuje restaurování pěti vybraných křížů, které jsou v obecním majetku. Většina křížů pochází z 19. století. Některé kříže nejspíš vyznačovaly křižovatky cest, jiné vznikly na počest bohatých sedláckých rodin. Skrze projekt chtějí členové spolku nabídnout obyvatelům obce možnost nahlédnout do historie obce, spolupracovat s ostatními a vytvořit si nové vazby na místa v lokalitě, kde žijí.
Okrašlovací spolek Podhorák je dobrovolnou skupinou místních občanů, kteří se v říjnu 2014 spolčili za účelem ochrany místní přírody a krajiny a také ochrany proti nevhodným zásahům do prostředí obce. Spolek se pravidelně podílí na organizaci společenských akcí v obci a v roce 2015 založil komunitní moštárnu, jejíž slavnostní otevření se stalo výraznou společenskou událostí, která napomohla zčásti nabourat zažitou nedůvěru a skepsi místních obyvatel k účasti na veřejném životě.

Projekt jsme podpořili částkou 39 750 Kč