Sousedé ze sídliště Riviéra ve Frýdku-Místku se rozhodli naplánovat budoucí využití a podobu veřejného prostoru v jejich sousedství. Jejich cílem je posílení vztahů uvnitř místní komunity a také vytvoření těsnější vazby lidí na místo, kde žijí. Dále chtějí představit koncept komunitního plánování zástupcům vedení města a předložit jim výstup ve formě zprávy s návrhy dalších kroků. Lidé ze sídliště Riviéra věří, že pozitivní zkušenost z realizace a výstupů komunitního plánování motivuje vedení města k využití takto získaných podnětů v průběhu dalšího rozvoje lokality a budoucímu využívání komunitního plánování v rozvoji města.

realizátor: Markéta Ubíková
místo: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 52 700 Kč