Městská tržnice se probudila k životu jako komunitní centrum

Spolek Dobro-volně oživil původní městkou tržnici, která do té doby zela prázdnotou. Díky nadšení místních se stala místem pro společné setkávání osob všech generací. Návštěvníci si v komunitním centru posedí u kávy či čaje, ale můžou se také účastnit rozmanitých společenských a vzdělávacích akcí. Prostor dává novou příležitost i místním spolkům a aktivním jedincům, kteří chtějí zrealizovat vlastní tematická setkání, výstavy či školení –⁠ zatím se dočkal úspěchu třeba kroužek háčkování, ranní bingo nebo kurz zacházení s digitálními technologiemi.

realizátor: Dobro-volně, z. s.
místo: Štětí, Ústecký kraj
období realizace: 8/2021 – 7/2022 
projekt byl podpořen částkou 70 000  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.