Meteor pro Ukrajinu

V rámci projektu se toho odehrálo mnoho: organizování výletů pro ukrajinské děti –  zábavní park Mirakulum a dva zážitkové programy na Kokořínsku a na Malé Skále. I nadále probíhá výuka češtiny, ukrajinské příchozí stále navštěvují sociální pracovníci, kteří zde řeší sociálně-právní a finanční otázky. Nově přibyla spolupráce s Centrem Locika z.ú., zde poskytuje psychologickou podporu. Organizátoři se spojili s pracovníky ze Sdružení pro integraci a migraci a z Multikulturního centra Praha a na základě předaných zkušeností pak následně se sociálním pracovníkem z organizace SANANIM z. ú. vypracovali metodiku, díky které zde budou lépe poskytovat integrační služby. Nadále probíhají pravidelné setkání celé komunity. Nejvíce radosti dozajista přinesly výlety. Děti byly prakticky ze všech aktivit (ať už to byly atrakce v Mirakulu, výlet a koupání na Kokořínsku, anebo plavba na raftech a jízda na koloběžkách na Malé Skále), rodiče byli rovněž nadšení (a to jak ti, kteří se akce zúčastnili, tak ti, kteří si od dětí mohli alespoň na chvíli odpočinout) . Pro všechny je tak tento charakter akcí velmi příjemný – mohou se totiž navzájem seznámit. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Meteor pro Ukrajinu, z. ú.
místo: Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 8. srpna – 8. září 2022
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč