Meteor pro Ukrajinu

Meteor je nezisková organizace zřízená na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Nabízí jim komplexní podporu, od ubytování až po akce na začlenění do místní komunity. Chce propagovat ukrajinskou kulturu, znalost zvyků a třeba i kuchyně – vytvořit pracovní příležitosti tím,že sami budou něco aktivně nabízet (trhy, workshopy výroby panenek, ukrajinská kuchyně).
Naši koordinátoři zorganizovali pro komunitu hostelu (a především pro její nejmenší členy) dvě akce – narozeninovou oslavu pro všechny děti, které narozeniny letos doma neoslaví, a den dětí. Do přípravy i realizace obou akcí se zapojovali jak ukrajinští uprchlíci, kteří jsou u nás na hostelu ubytovaní, tak dobrovolníci ze sousedské komunity. Obě akce tak zafungovaly jako uvolněný prostor pro střet obou komunit a dozajista oběma stranám vytvořil příjemnou zkušenost. V současnosti se připravují další akce, včetně výletů pro ukrajinské děti.Naši koordinátoři rovněž zajistili skrze spřátelené firmy uspokojení potřeby komunity po vytvoření příjemného odpočinkového místa v bezprostřední blízkosti hostelu. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Meteor pro Ukrajinu, z. ú. 
místo: Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 1. června 2022 – 30. června 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč