Metropolitní plán ovlivní podobu Prahy na dlouhá léta. Informační kampaň ukazuje jeho vady

Praha: Spolek Arnika se věnuje připomínkování Metropolitního plánu občany i odborníky

Arnika dlouhodobě sleduje transparentnost územního plánování v Praze a zapojení obyvatel města do rozhodování. Aktuálně prochází připomínkováním návrh Metropolitního plánu, který ovlivní podobu Prahy a život Pražanů na další desítky let. Metropolitní plán je mimořádně kontroverzním dokumentem a čelí kritice odborníků i městských částí Prahy, protože ohrožuje parky a zelené plochy, veřejnou vybavenost (jako jsou školy a domovy pro seniory) a dává Prahu všanc developerům. Zastupitelé Prahy odmítli Arnice kvůli informační kampani k Metropolitnímu plánu, kterou vede, přidělit granty, které už byly schváleny odbornou komisí i Radou hl. m. Prahy.

Projekt jsme podpořili částkou 35 000 Kč.