Mezikulturní klub her 

Organizace je prioritně založená za účelem poskytnutí pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel a jejich začleněním do místní komunity. Multikulturní klubu her provozují za pomoci ukrajinských maminek a místních dobrovolníků pro ukrajinské i české děti. Proběhnou i větší společenské příležitostné akce pro všechny generace z místní i ukrajinské komunity – Podzimní hodování, Svatomartinská slavnost, Mezikulturní vánoční besídka nebo Novoroční koncert. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Můžeme pomoci – J.F.2020 z. ú. 
místo:  Benátky nad Jizerou, Středočeský kraj  
období realizace: 10/2023 – 3/2024 
projekt byl podpořen částkou 59 000 Kč