Mezinárodní platforma propojující lidi, kteří potřebují právní pomoc s pro bono právníky

Z Ukrajiny mezi nás Česká republika Jihočeský

Projekt vznikl bezprostředně po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině s podporou firem Holubová advokáti, AgiLawyer aCOPS Financial Systems. Později rozvoj a operativu projektu přebrala nezisková organizace AgiLawyer Society. Všechny subjekty pokračovaly in-kind podporou projektu v oblasti údržby a rozvoje IT platformy, navazování kontaktů na advokáty a služby, které s propagací projektu pomohou. Podařilo zprostředkovat poradenství dalším 500 žadatelům o pomoc ve 30 státech s podporou 250 advokátů a aktuální trend se mění někdy i na 100 požadavků o pomoc denně. Ke konci srpna bylo v evidenci asi 1250 požadavků o pomoc celkově. Cílem projektu bylo ověřit, že v situacích, kdy je nutná masivní podpora dobrovolníků z celého světa, je IT platforma pro koordinaci dobrovolníků velkým přínosem. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: AgiLawyer Society z.s. 
místo: EU
období realizace: 1. března 2022 –  31. července 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč 

 

Sdílejte :