Michal Tůma – Stezka svobody

Michal Tůma ve spolupráci s místními dobrovolníky a s podporou obce propojil všechny tři části města Lučan nad Nisou vybudováním Stezky svobody. Stezka, na jejíž okružní trase bylo vztyčeno dvanáct kamenných menhirů svobody, je jakousi tepnou, která vyživuje vzájemnou sousedskou spolupráci napříč městem, vytvořila nové přátelské vztahy a zároveň je připomínkou pohnuté historie bývalých Sudet. Na projektu se podílelo více než 100 dobrovolníků, kteří odpracovali nad 1000 dobrovolnických hodin.

realizátor: Michal Tůma
místo: Lučany nad Nisou
období realizace: 06/2018 – 11/2019
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.