Global Outreach Foundation MK (GOFMK) vznikla za účelem rasové, sociální, kulturní a ekonomické integrace. Klíčové aktivity GOFMK jsou Snídaňový klub, každoroční Komunitní festival, Komunitně-policejní fórum, fotbal a Měsíc černošské historie. Komunita v Milton Keynes je velmi různorodá a člověk může mít pocit spojení i vyloučení. Město nemá dobře fungující systém veřejné dopravy, a pokud nemáte auto, je těžké se do komunitního života zapojit. Mnozí starousedlíci i noví obyvatelé se proto cítí izolovaně, což vede u mnoha z nich k depresím. GOFMK usiluje o integraci, která umožňuje lidem se zapojit a využívat veřejný prostor a vytvářet tak skutečný pocit soudržnosti v komunitě. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou.