Mike Kasibo pomáhá starousedlíkům a nově přistěhovalým najít společnou řeč

Mike Kasibo z Velké Británie má mnohaleté zkušenosti v oblasti sociální práce, práce s mládeží a s organizováním komunitních aktivit. Dlouhodobě se věnuje programům, které přispívají k integraci uprchlíků a migrantů mezi obyvatele Střední Anglie prostřednictvím aktivit, jako jsou Snídaňové a mládežnické kluby, fotbalové turnaje, Den Africké diaspory či Měsíc černé historie. Ve svém projektu se Mike snaží pomoci nově přistěhovalým zapojit se do místní komunity a zároveň pomoci starousedlíkům poznat kulturu a zvyky nově příchozích tak, aby s nimi nebojovali, ale žili v souladu. Za účelem rasové, sociální, kulturní a ekonomické integrace založil Mike organizaci Global Outreach Foundation MK (GOFMK), která v oblasti, kde žije, zajišťuje, aby se její obyvatelé neocitali v izolaci, ale naopak využívali veřejná prostranství k sousedským setkáváním a vzájemnému poznávání.

Nadace Via projekt podpořila účastníka částkou 60 000,- Kč, mentorskou podporou a prostorem ke vzdělávání.