Mikuláš a čerti ve Volarech  

“Mikuláš a Čerti pro celé Volary je akce, která se se bude konat v tělocvičně na staré škole ve Volarech. Projekt aktivně řídí Michal Runčak, ale zapojí se všichni rodiče s cílem zklidnit a výrazně zlepšit soužití ve Volarech. Motivací je předešlý úspěch akce, kterou nadace Via podpořila. Finanční prostředky budou využity na zaplacení tělocvičny, pronájem audiotechniky a vytvoření balíčků pro děti. Projekt také zahrnuje nákup materiálu pro soutěže pro děti.   

program: Místo kde žijeme 
realizátor: Michal Runčak 
místo: Volary, Liberecký kraj 
období realizace: 11/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 16 000,- Kč