Mikulášovičtí se mohou těšit na spoustu společných akcí 

Aktivní občané městečka Mikulášovice chtějí s podporou obce organizovat pravidelné akce a podpořit tak setkávání všech věkových skupin obyvatelstva, jejich stmelení i aktivizaci. Během roku mají v plánu množství kulturních akcí, besed i společných sousedských brigád, v rámci kterých budou pečovat o místní přírodu i kulturní památky. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Jana Šedová 
místo: Mikulášovice, Ústecký kraj 
období realizace: 4/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 15 000 Kč