Místní aktivisté brání přírodní park Prokopské a Dalejské údolí proti developerskému zásahu

Praha 5: Spor o developerský záměr „Trilobit“ už se táhne dlouhá léta

Developerská firma připravuje v Prokopském údolí obytný soubor Trilobit (oficiální název je „Obytný soubor Prokopské údolí“), který bude zahrnovat 34 bytů a 70 parkovacích míst v podzemních garážích. Projekt situuje stavbu do území Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, do těsného sousedství přírodní rezervace. Spolek Prokopovo již několik let poukazuje na problematičnost celého projektu z hlediska environmentálního a nevhodnost jeho umístění z pozic územního rozvoje a dopravní obslužnosti. Schvalovací proces v rámci územního řízení již proběhl, spolek Prokopovo jako poslední možnost ochrany přírodní rezervace připravuje soudní žalobu na rozhodnutí o územním řízení.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.