Místní bojují v Černošicích o zavedení protihlukových opatření 

Spolek na ochranu kvality života v okolí železnice v Černošicích chce připravit námitky k připravovanému projektu úpravy železnice, který má místní ještě více ohrozit hlukem. Místní se tak společně snaží, aby byla naprojektována taková protihluková opatření, která by v maximální možné míře (v souladu se zákonem) přispěla ke snížení akustického hluku, a to v dlouhodobém horizontu. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Spolek na ochranu kvality života v okolí železnice v Černošicích 
místo: Černošice, Středočeský kraj 
období realizace: 5/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč