Místní hájí v pražských Řeporyjích krajinný ráz Dalejského údolí

Italský investor chce v prostoru Dalejského údolí (západní vstup do Prokopského údolí) postavit areál bytových domů namístě bývalého Trunečkova vodního mlýna. Důsledkem této stavby bude podle části místních obyvatel narušení krajinného rázu Dalejského údolí; v plánu je navíc i vybudování příjezdové silnice, a tedy omezení rekreačního rázu této lokality pro obyvatele Prahy a Středočeského kraje. Veřejnost svůj nesouhlas vyjádřila více jak 1500 podpisy proti realizaci záměru, cílem nově vzniklého místního spolku je zachovat současný stav této významné přírodní, geologické a rekreační lokality a zapracovat na možnosti zvýšení ochrany Dalejského údolí na úroveň ochrany Prokopského údolí. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Ochrana Dalejského údolí 
místo: Praha – Řeporyje, Hlavní město Praha
období realizace: 3/2022 – 3/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč