Místní historie ožila ve vyprávění pamětníků

Strupčice: Babičko, dědečku vyprávěj

Do sběru vzpomínek pamětníků se zapojily zejména místní děti. S pomocí dospělých nahrávky zpracovaly a zpřístupnily veřejnosti na internetu a na panelech interaktivní naučné stezky, která byla součástí projektu. Starousedlíci a nově přistěhovalí si tak ve Strupčicích mohou být zase o něco blíže prostřednictvím rozšiřování společného povědomí o historii obce.

Projekt byl podpořen částkou 89 700 Kč.

www.spolekstrupcice.cz