Místní obyvatelé zachraňují poničené památky

Žďár u Doks: Obnova kříže v obci Žďár u Doks

Náplní projektu je obnova kříže s kamenným soklem v obci Žďár u Doks v Máchově kraji, bývalých Sudetech, kde byla většina drobných památek zničena po 2. světové válce. Záchrana památky byla iniciována samotnými obyvateli obce Žďár, kteří zachránili zbytky poničené památky. Zachoval se pouze poničený pískovcový sokl kříže s nikou. Chybí pískovcová hlavice a kovový kříž. Jedná se o jednu z pouze tří památek v katastru obce. Místní občané budou při obnově památky spolupracovat a dále se o obnovenou památku starat.
Spolek se obnovou a dokumentací památek ve svém regionu zabývá již od roku 2002. V nevyužívaných památkách se snaží pořádat kulturní akce a upozornit tak na stav jednotlivých památek. V roce 2006 uspořádal spolek za podpory Nadace Via konferenci o drobných památkách, ke které vydal i sborník se zkušenostmi a návody k opravě drobných památek.

Projekt jsme podpořili částkou 36 507 Kč.