Místní se postavili rozsáhlé výstavbě v obci

Habří: Ochrana obce

Obec Habří se nachází v předhůří Šumavy. Vzhledem k umístění v CHKO a k historii obce je 90 % domů v obci staršího data výstavby. Některé z objektů patří pod dohled památkové péče. Na návsi se nachází budova staré tvrze, pivovar a stavby ve stylu selského baroka. V obci je plánovaná rozsáhlá výstavba rodinných domů, která podle místního spolku nebere ohled na okolní krajinu, na historické hodnoty obce a na urbanistickou koncepci. Cílem spolku Jihočeský habr bylo pomocí Rychlého grantu zredukovat počet nových domů a zasadit je co nejpřirozeněji do stávající zástavby obce, aniž by výrazně narušily krajinu a vzhled obce.

Projekt Nadace Via podpořila částkou 19 539 Kč.