Místní softballoví nadšenci se pustí do modernizace dětského hřiště!

Amatérský softballový spolek Snails Kunovice se pustil do  modernizace starého dětského hřiště. Bylo to opravdu společné dílo, do kterého se zapojily místní maminky, které pomáhaly s plánováním jednotlivých prvků, muži se chopily fyzických prací a do proměny se zapojily i děti. V průběhu projektu spolek uspořádal i tři akce – drakiádu, opékání buřtů a posezení u guláše. Mají vize i do budoucna, kdy by chtěli pokračovat v pořádání venkovních i společneských aktivit v obci nad rámec své sportovní činnosti.  


realizátor: Snails Kunovice, z.s.
místo: Kunovice, Zlínský kraj
období realizace: 7/2021 – 11/2021
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.