Na pražském Císařském ostrově adaptují místní komunitní zahradu na klimatickou změnu

Na komunitním políčku městské farmy a komunitní zahrady MetroFarm vybudovali místní systém pro zadržování vody a zavlažování. Vznikl ostrovní solární systém pro napájení ručního nářadí a systému závlahy a dále pak přístřešek jako součást rozšíření polní kuchyňky pro posklizňovou úpravu a výdej zeleniny. Na zázemí políčka během celého roku probíhala 1-2x týdně sousedská setkání, při kterých se mohli místní také zapojit do pěstování vlastní zeleniny, dále pak vzdělávací zahradnické workshopy a slavnosti.  Úspěšnost a udržitelnost pěstování spolu s vytvořením přívětivého prostoru přispělo k motivaci komunity dobrovolníků k jejich zapojení do společných aktivit na zahradě. Organizátoři věří, že tato modernizace pomůže ke stabilizaci produkce ve vztahu ke klimatickým extrémům a náhlým změnám počasí.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Spolek udržitelný rozvoj

místo: Hlavní město Praha 
období realizace: 4/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000