Místní z Nového Strašecí zlepší hospodaření s vodou ve svém katastru

Místní z Nového Strašecí mají v plánu zorganizovat 5 různých svépomocných akcí ke zlepšení hospodaření s vodou v katastru obce spojených se vzděláváním různých skupin obyvatel. Na společných setkáních budou například starousedlíci a pamětníci vzpomínat, kde a jak se hospodařilo s vodou před lety. Sousedských setkání se zúčastní také pozvaní odborníci zabývající se mokřady, hospodařením s vodou, biodiverzitou a péčí o krajinu. Vrcholem těchto akcí bude instalace naučné stezky a její slavnostní otevření. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Petra Pilátová
místo: Nové Strašecí, Středočeský kraj 
období realizace: 12/2022 –⁠ 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 68 507 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.