Místní z Nového Strašecí zlepšují hospodaření s vodou ve svém katastru

Místní z Nového Strašecí zorganizovali v průběhu roku 2023 několik dobrovolnických akcí ke zlepšení hospodaření s vodou v katastru obce spojených se vzděláváním různých skupin obyvatel. V tomto projektu, který nazvali „Za Vodou“, se skupině dobrovolníků podařilo nejprve obnovit. Močál na Rudské. Botanička ukázala účastníkům, jaký potenciál zašlý mokřad skrývá, a co stojí za to ochránit a povzbudit v růstu. V dubnu proběhla úprava studánky u Stochovské kapličky, s přednáškou o její historii. Během května probíhala kampaň na webu Darujme.cz Protože bagr!, přinesla 41 300 Kč nejen na pronájem bagru. Během léta vznikly 4 velké tůně pod Mackovou horou na potoce. V červnu a září kosili dobrovolníci mokřadní louky na obou lokalitách. Na místě proběhly přednášky o významu kosení a mokřadů. V říjnu byl upraven starý sad a vyčištěno koryto potoka za Hospodním rybníkem. V listopadu se konala přednáška v Rynholci o vodě v krajině a o tomto projektu. A místní chtějí v aktivitách pokračovat, na jaro plánují usazení naučné stezky. Organizátorům se daří mluvit s lidmi a vzdělávat je, lidé je dokonce sami oslovují a zajímají se o akce. Postupně se tak daří budovat okruh lidí, kteří se zajímají o environmentální aktivity v obci. Na každé z akcí se objevovali noví dobrovolníci, často s dětmi.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Petra Pilátová
místo: Nové Strašecí, Středočeský kraj 
období realizace: 12/2022 –⁠ 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 68 507 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.