Místní z Prahy 4 bojují proti hluku a rozšiřování magistrály 

Navzdory dobré praxi ze zahraničí existují plány, které počítají s rozšířením Severojižní magistrály a přivedením další dopravy na její plochu. Obyvatelé a obyvatelky Prahy 4 už teď trpí nadměrným hlukem a zplodinami a proti dalšímu rozšiřování aktivně bojují. Od roku 2006 tak probíhá sousedská žaloba, která byla v posledních letech obnovena a pro kterou spolek potřebuje hlukovou studii. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Občané postižení Severojižní magistrálou 
místo: Praha 4, Hlavní město Praha 
období realizace: 5/2023 – 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč