Místo, kde žiji: Sběr místních historických dokumentů

Živá komunita Česká republika Královéhradecký

V obci Hajnice chtěli podpořit uvědomění si historické hodnoty obce a hledat možnosti, jak tuto paměť uchovat a dále předávat. Cílem projektu bylo propojení starousedlíků s novousedlíky, a to prostřednictvím historických fotografií. V první fázi se sbírala data – fotografie. Aktivní lidé obešli vesnici a vyslechli příběhy starousedlíků, z fotografií pak byla připravena výstava v kostele, o jehož obnovu komunita usiluje. Součástí výstavy byly obrazy dětí, které na doplnění fotografií namalovaly svá místa, kde žijí.

https://na-zdar.webnode.cz/
facebook

realizátor: NaŽďár, z.s.
místo: Hajnice, Královehradecký kraj
období realizace: 19. 1. 2017 – 30. 9. 2017
projekt byl podpořen částkou 26 000 Kč

Sdílejte :