Obyvatelé jihočeského Bradáčova místo větrné elektrárny obnovili starou alej

Plánovaný záměr stavby větrné elektrárny u obce Bradáčov vyvolal odpor většiny místních obyvatel již před lety. V reakci na tento záměr zastupitelstvo obce a místní hasiči ve spolupráci s erudovaným právníkem pořídili zprávu o výskytu chráněných a ohrožených druhů – aktuální biologický průzkum potvrdil mimo jiné výskyt několika druhů netopýrů. Díky úspěšnému podnětu advokáta na Českou inspekci životního prostředí tak investor nemůže zahájit stavební aktivity, aniž by obdržel výjimku na chráněné druhy vyskytující se v místě záměru. Hasiči také s pomocí místních lidí obnovili alej za Bradáčovem na vrchu Úlehle, o jejímž založení před více než sto lety se podařilo objevit zápis v místních kronikách. Tato zajímavost, spolu s informací o výskytu živočichů, včetně několika chráněných druhů, byla zpracována formou informační tabule, umístěné na začátku obnovené aleje. Bradáčovští dali podnět úřadům, aby se stala alej významným krajinným prvkem, což by mohlo pomoci v dalším projednávání záměru větrné elektrárny. Další prostředky na své aktivity nad rámec grantu získali obyvatelé Bradáčova prostřednictvím úspěšné kampaně na Darujme.cz, kterou jim Nadace Via zdvojnásobila částkou 20 000 Kč.

realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bradáčov
místo: Bradáčov
období realizace: 8/2020 – 7/2021
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč