Mladí ladí Obrenovac

ViabilityNet 2.0 Srbsko

Obrenovac, Srbsko

Bojana Mikovic pracuje v organizaci Obrenovac Youth Foundation (OYF) jako projektová koordinátorka. Jejím cílem je vytvořit z Obrenovace, srbského městečka masivně zasaženého povodněmi v roce 2014, bezpečné místo se širokou nabídkou aktivit pro děti a mládež. Mezi tyto aktivity patří např. dílny pro nejmenší (3-6 leté děti), kino pro děti a mládež, konverzace v angličtině, němčině a ruštině, dramatický kroužek, koncerty, knižní klub, sportovní akce atd. Všechny tyto programy jsou zdarma a plně organizované zaměstnanci OYF a dobrovolníky. V rámci projektu, podpořeného Nadací Via, se Bojana rozhodla soustředit na získávání podpory od místních, národních i mezinárodních partnerů, aby mohly být tyto programy dlouhodobě udržitelné. Díky podpoře se pracovníci OYF setkali s 30 partnerskými organizacemi a zúčastnili více než 40 akcí (konferencí, školení, seminářů, studijních návštěv).
Dále se jim podařilo získat několik významných dárců a celkově nastavit systém dlouhodobého fundraisingu. Za zmínku stojí i akce pro veřejnost, které se v průběhu trvání projektu udály: Festival & Community Market na podporu místní ekonomiky, podnikatelů a umění, či Pop-up divadlo – první kulturní program od začátku až do konce zcela naplánovaný a organizovaný místní mládeží.

Projekt jsme podpořili částkou 115 000 korun a další podporou.

Sdílejte :