Mladí občané

Spolek Mladí občané získal v programu Nebojme se komunální politiky podporu pro svůj projekt Kandiduju.cz. Díky podpoře Nadace Via zorganizoval dva dvoudenní workshopy pro mladé zastupitele a aktivní lidi a realizoval mentoringový program, kde propojil šest mladých zastupitelů a zastupitelek se zkušenějšími kolegy. K tématům účastníků mentoringu patřily komunikace, dostupnost vody nebo odvodnění lesních cest. U workshopů se jejich účastníci a účastnice mohli seznámit s tématy jako je práce městského architekta nebo územní plánování. Díky podpoře získané v druhém ročníku Nebojme se komunální politiky pak spolek uspořádal dva celodenní workshopy a dvě veřejné debaty v rámci projektu Kandiduju.cz. Na veřejných debatách se účastníci mohli dozvědět více podrobností o tom, jaké to je být komunálním politikem. Nebo jak podporovat občany v angažovanosti. Workshopů pro zastupitele se jako hosté zúčastnili odborníci na témata, se kterými komunální politici přicházející pravidelně do kontaktu – životní prostředí, územní plánování, PR a mnoho dalších.