Modernizace železniční trati u Babylonu nebere ohledy na ochranu obyvatel před hlukem

Babylon na Domažlicku je jako příhraniční obec postižena vysokou frekvencí silniční dopravy. Poté, co se obci podařilo prosadit silniční obchvat, je teď sídlo ohroženo také dopravou železniční  plánuje se zde totiž modernizace trati, která nehledí na možné důsledky (např. hlukové testy se provádějí bez přítomnosti nákladních vlaků)Ani po 3 letech od prvního zahájení řízení neproběhla diskuze s obyvateli. Obec se ve spolupráci s místním spolkem snaží prosadit variantu dle platného územního plánu, investor naopak jen kosmetickou rekonstrukci za neúměrné finanční prostředky, bez adekvátní protihlukové ochrany obyvatel obce a bez ohledu na okolní prostředí.  

realizátor: Babylonz.s.
místo: Babylon, Plzeňský kraj
období realizace: 4/2021 – 3/2022 
projekt byl podpořen částkou: 40 000