Projekt Moje město, moje místo měl za cíl posílit vztah Mostečanů k jejich městu skrze poznávání místa bydliště, talentovaných lidí a míst budoucího potkávání se. Navštívili se čtyři městské části a v každé z nic se lidé mohli s lokalitou seznámit skrze procházku s architektem a seznámením s místním talentovaným člověkem, který v dané lokalitě tvoří nebo k ní má díky své činnosti vztah. Obyvatelé Mostu tak poznali místo, které má potenciál pro setkávání místní komunity. Distribuovaly se též pocitové mapy a na základě jejich vyhodnocení byl architektem/kou navrženy možné přístupy k eliminaci nedostatků.

Povedlo se tak propojit talentované a aktivní lidi mezi sebou, což vedlo k výraznému oživení kulturního života ve městě. Téma architektury a komunitních projektů pomalu začíná rezonovat i v místní politice. I když má zájem obyvatel o místo, kde bydlí, mírně stoupající tendenci, anonymita a charakter sídlišť tento proces znesnadňuje a prodlužuje čas potřebný pro změnu.

Nejvíce organizátory potěšila narůstající důvěra v město – a to právě díky této iniciativě. Rádi by se v budoucnu věnovali podpoře a rozvíjení aktivit v představených místech komunitního setkávání, chtěli by více podpořit místní talentované pomocí workshopů a poskytnutí prostoru pro odprezentování se.

facebook
Mostecký deník: Mostečané chtějí s architekty zlepšit Most, přibývá nápadů
deník.cz: Most má šanci zbohatnout, pomoci může nové chápání architektury

realizátor: Kateřina Trčková
místo: Most, Ústecký kraj
období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2018
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč