MOJE STORY/ МОЇ ІСТОРІЇ 

V městě Olomouci bylo v lednu 2023 150 ukrajinských mladých uprchlíků ve věku 15 -18 let, z rozhovorů s nimi vyplynulo, že teprve koncem roku 2022 vnitřně přijali skutečnost, že jejich pobyt není dočasný a že se stali součástí tohoto města. Zdejší prostředí není pro mladé uprchlíky stále dost podnětné. Nezapojují se proto do aktivit, jak by mohli. Je těžké nalákat mladé na přímou pomoc (psycholog, finanční poradenství aj.), je to proti jejich kulturnímu vnímání těchto témat. Mládež také stále málo dochází na jazykové kurzy a více než jiné věkové skupiny trpí jazykovou bariérou. Projektem spolek reaguje na potřebu ukrajinské mládeže mít svou skupinu kamarádů (UA i CZ), kde mohou ze společných aktivit čerpat více podnětů pro jejich věk a zlepšovat se v češtině a tím naplňovat svou potřebu socializace. Celkovou podporou skupiny chceme též dosáhnout prevence, případně vytipování a nasměrování pro pomoc u případů duševních obtíží mladých. Proběhli arteterapeutické workshopy, podcasty, které zapojili minimálně 10 mladých lidí z UA+CZ, kteří spolu natočili pod vedením lektorky sérii rozhovorů s využitím metodiky Paměti národa (Příběhy našich sousedů), výlet do Jeseníků a pravidelná setkávání během roku při volnočasových aktivitách – formou pikniku, bowlingu, apod. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Zeměkoule, z.s. 
místo:  Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 1.3. 2023 -28.02. 2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč