Možnosti zástavby vršovické Proluky prověří studie zohledňující výsledky participace

Praha-Vršovice: Podaří se dosáhnout dohody mezi investorem a zástupci místních obyvatel?

Proluka mezi ulicemi Moskevská a Krymská je místem, které tvoří vstupní bránu do starých Vršovic a lokalitou, kde se soustřeďují kulturní aktivity místních občanů. Investor zde plánuje intenzivní zástavbu, o níž tvrdí, že jedině podoba, kterou navrhl, je přijatelná z hlediska požadavků Institutu plánování a rozvoje (IPR) – určující autority pro urbanismus hlavního města Prahy a důležitým dotčeným orgánem územního řízení. Cílem projektu spolku Start Vršovice je tyto skutečnosti prověřit vlastní, alternativní zastavovací studií, která vychází z výsledků participace – průzkumu potřeb, očekávání a obav – místních občanů.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.