My jsme bROMov!

Romská komunita a její kultura není v Broumově vidět anebo jen v tom špatném světle.
S
kupina aktivních Romů a Romek – Jiří, Nikola a Andrea – společně s dalšími z komunity chtějí tyto stereotypy změnit a ukázat, že Romové jsou v Broumově právoplatnými občany a občankami a jak moc bohatá a rozmanitá jejich kultura je. Uspořádají romský hudebně-taneční festival spojený s dětským dnem a sběr příběhů romských pamětníků, které budou zpracovány do venkovní výstavy. Do všech akcí budou zapojeni další broumovští aktivní lidé a organizace. Akce nabídnou nový pohled na Romy, budou budovat místo pro setkání a lepší poznání s majoritní společností a dobré sousedské vztahy. Broumov patří všem! 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Nadační fond Broumov – město kultury 
místo: Broumov, Královéhradecký kraj 
období realizace: 6/2022 –⁠ 9/2022 
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč